Select journey type

输入文字选择舱位及乘客类型

从马来西亚到中国的航班

从马来西亚到中国优惠机票价格

 1. KUL-XMN

  吉隆坡厦门

  06/09/2019-

  13/09/2019

  MYR1,110

  往返航班

 2. KUL-FOC

  吉隆坡福州

  30/08/2019-

  03/09/2019

  MYR1,335

  往返航班

 3. KUL-TAO

  吉隆坡青岛

  29/10/2019-

  03/11/2019

  MYR1,285

  往返航班

 4. KUL-PEK

  吉隆坡北京

  11/11/2019-

  18/11/2019

  MYR940

  往返航班

 5. BKI-FOC

  亚庇福州

  13/10/2019-

  18/10/2019

  MYR1,090

  往返航班

 6. KUL-HRB

  吉隆坡哈尔滨市

  07/09/2019-

  14/09/2019

  MYR1,260

  往返航班

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从马来西亚到中国的航班

从马来西亚到中国特价机票

 1. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  04/12/2019

  KUL-XMN

  09/12/2019

  MYR1,260
 2. 吉隆坡 (KUL)福州 (FOC)

  往返航班
  KUL-FOC

  21/03/2020

  KUL-FOC

  24/03/2020

  MYR1,802
 3. 吉隆坡 (KUL)北京 (PEK)

  往返航班
  KUL-PEK

  20/12/2019

  KUL-PEK

  31/12/2019

  MYR940
 4. 吉隆坡 (KUL)青岛 (TAO)

  往返航班
  KUL-TAO

  04/12/2019

  KUL-TAO

  12/12/2019

  MYR1,000
 5. 吉隆坡 (KUL)上海 (SHA)

  往返航班
  KUL-SHA

  04/12/2019

  KUL-SHA

  11/12/2019

  MYR950
 6. 吉隆坡 (KUL)广州 (CAN)

  往返航班
  KUL-CAN

  29/11/2019

  KUL-CAN

  06/12/2019

  MYR980
 7. 亚庇 (BKI)哈尔滨市 (HRB)

  往返航班
  BKI-HRB

  15/12/2019

  BKI-HRB

  21/12/2019

  MYR1,220
 8. 吉隆坡 (KUL)海口 (HAK)

  往返航班
  KUL-HAK

  26/11/2019

  KUL-HAK

  03/12/2019

  MYR980

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。