Select journey type

输入文字选择舱位及乘客类型

从吉隆坡到青岛(KUL-TAO)的航班

从吉隆坡到青岛的热门航班

 1. KUL-TAO

  吉隆坡青岛

  29/10/2019-

  31/10/2019

  MYR1,285

  往返航班

 2. KUL-TAO

  吉隆坡青岛

  11/09/2019-

  18/09/2019

  MYR1,335

  往返航班

 3. KUL-TAO

  吉隆坡青岛

  18/10/2019-

  23/10/2019

  MYR1,335

  往返航班

 4. KUL-TAO

  吉隆坡青岛

  31/10/2019-

  06/11/2019

  MYR1,360

  往返航班

 5. KUL-TAO

  吉隆坡青岛

  11/10/2019-

  15/10/2019

  MYR1,485

  往返航班

 6. KUL-TAO

  吉隆坡青岛

  17/09/2019-

  22/09/2019

  MYR1,485

  往返航班

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从吉隆坡到青岛(KUL-TAO)的航班

青岛的天气

星期六 ,
30°C 24/08/2019
星期日 ,
28°C 25/08/2019
星期一 ,
27°C 26/08/2019
星期二 ,
25°C 27/08/2019
星期三 ,
29°C 28/08/2019
星期四 ,
27°C 29/08/2019
星期五 ,
26°C 30/08/2019
版权所有: OpenWeatherMap.org