Select journey type

输入文字选择舱位及乘客类型

从吉隆坡到厦门(KUL-XMN)的航班

从吉隆坡到厦门的热门航班

 1. KUL-XMN

  吉隆坡厦门

  04/07/2019-

  09/07/2019

  MYR 1,021

  往返航班

 2. KUL-XMN

  吉隆坡厦门

  04/07/2019-

  07/07/2019

  MYR 1,021

  往返航班

 3. KUL-XMN

  吉隆坡厦门

  07/07/2019-

  10/07/2019

  MYR 1,044

  往返航班

 4. KUL-XMN

  吉隆坡厦门

  03/07/2019-

  06/07/2019

  MYR 1,121

  往返航班

 5. KUL-XMN

  吉隆坡厦门

  12/09/2019-

  15/09/2019

  MYR 1,171

  往返航班

 6. KUL-XMN

  吉隆坡厦门

  04/09/2019-

  14/09/2019

  MYR 1,171

  往返航班

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从吉隆坡到厦门机票优惠

 1. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  25/10/2019

  KUL-XMN

  29/10/2019

  MYR 1,171
 2. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  23/11/2019

  KUL-XMN

  27/11/2019

  MYR 1,271
 3. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  11/11/2019

  KUL-XMN

  17/11/2019

  MYR 1,271
 4. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  03/12/2019

  KUL-XMN

  10/12/2019

  MYR 1,271
 5. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  16/11/2019

  KUL-XMN

  26/11/2019

  MYR 1,271
 6. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  16/11/2019

  KUL-XMN

  19/11/2019

  MYR 1,271
 7. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  01/12/2019

  KUL-XMN

  06/12/2019

  MYR 1,271
 8. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  02/12/2019

  KUL-XMN

  07/12/2019

  MYR 1,271
 9. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  03/12/2019

  KUL-XMN

  08/12/2019

  MYR 1,271
 10. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  15/12/2019

  KUL-XMN

  25/12/2019

  MYR 1,271

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从吉隆坡到厦门(KUL-XMN)的航班

厦门的天气

星期三 ,
27°C 26/06/2019
星期四 ,
30°C 27/06/2019
星期五 ,
30°C 28/06/2019
星期六 ,
31°C 29/06/2019
星期日 ,
31°C 30/06/2019
星期一 ,
30°C 01/07/2019
星期二 ,
31°C 02/07/2019
版权所有: OpenWeatherMap.org