Select journey type

输入文字选择舱位及乘客类型

从吉隆坡到厦门(KUL-XMN)的航班

从吉隆坡到厦门的热门航班

 1. KUL-XMN

  吉隆坡厦门

  03/09/2019-

  10/09/2019

  MYR1,064

  往返航班

 2. KUL-XMN

  吉隆坡厦门

  05/09/2019-

  09/09/2019

  MYR1,064

  往返航班

 3. KUL-XMN

  吉隆坡厦门

  09/09/2019-

  16/09/2019

  MYR1,107

  往返航班

 4. KUL-XMN

  吉隆坡厦门

  18/10/2019-

  26/10/2019

  MYR1,114

  往返航班

 5. KUL-XMN

  吉隆坡厦门

  02/11/2019-

  07/11/2019

  MYR1,114

  往返航班

 6. KUL-XMN

  吉隆坡厦门

  01/11/2019-

  06/11/2019

  MYR1,114

  往返航班

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从吉隆坡到厦门机票优惠

 1. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  18/11/2019

  KUL-XMN

  25/11/2019

  MYR1,114
 2. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  21/11/2019

  KUL-XMN

  30/11/2019

  MYR1,214
 3. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  29/11/2019

  KUL-XMN

  08/12/2019

  MYR1,214
 4. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  27/11/2019

  KUL-XMN

  02/12/2019

  MYR1,214
 5. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  04/01/2020

  KUL-XMN

  10/01/2020

  MYR1,264
 6. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  27/12/2019

  KUL-XMN

  01/01/2020

  MYR1,264
 7. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  18/12/2019

  KUL-XMN

  25/12/2019

  MYR1,264
 8. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  23/11/2019

  KUL-XMN

  01/12/2019

  MYR1,264
 9. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  26/03/2020

  KUL-XMN

  30/03/2020

  MYR1,264
 10. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  21/03/2020

  KUL-XMN

  29/03/2020

  MYR1,264

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从吉隆坡到厦门(KUL-XMN)的航班

厦门的天气

星期日 ,
31°C 18/08/2019
星期一 ,
30°C 19/08/2019
星期二 ,
29°C 20/08/2019
星期三 ,
29°C 21/08/2019
星期四 ,
29°C 22/08/2019
星期五 ,
30°C 23/08/2019
星期六 ,
29°C 24/08/2019
版权所有: OpenWeatherMap.org