Select journey type

输入文字选择舱位及乘客类型

从吉隆坡到厦门(KUL-XMN)的航班

从吉隆坡到厦门的热门航班

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从吉隆坡到厦门机票优惠

 1. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  13/03/2020

  XMN-KUL

  20/03/2020

  MYR1,230
  此航班1前被搜索过
 2. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  13/03/2020

  XMN-KUL

  17/03/2020

  MYR1,230
  此航班1前被搜索过
 3. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  15/04/2020

  XMN-KUL

  22/04/2020

  MYR1,240
  此航班1前被搜索过
 4. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  07/06/2020

  XMN-KUL

  12/06/2020

  MYR1,240
  此航班1前被搜索过
 5. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  07/06/2020

  XMN-KUL

  13/06/2020

  MYR1,240
  此航班20小时前被搜索过
 6. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  16/04/2020

  XMN-KUL

  19/04/2020

  MYR1,240
  此航班19小时前被搜索过
 7. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  25/04/2020

  XMN-KUL

  02/05/2020

  MYR1,240
  此航班11小时前被搜索过
 8. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  05/04/2020

  XMN-KUL

  12/04/2020

  MYR1,263
  此航班7小时前被搜索过
 9. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  22/04/2020

  XMN-KUL

  27/04/2020

  MYR1,263
  此航班6小时前被搜索过
 10. 吉隆坡 (KUL)厦门 (XMN)

  往返航班
  KUL-XMN

  15/03/2020

  XMN-KUL

  21/03/2020

  MYR1,280
  此航班1前被搜索过

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从吉隆坡到厦门(KUL-XMN)的航班

厦门的天气

星期五 ,
21°C 13/12/2019
星期六 ,
18°C 14/12/2019
星期日 ,
19°C 15/12/2019
星期一 ,
20°C 16/12/2019
星期二 ,
20°C 17/12/2019
星期三 ,
20°C 18/12/2019
星期四 ,
19°C 19/12/2019
版权所有: OpenWeatherMap.org