Select journey type

输入文字选择舱位及乘客类型

从吉隆坡到上海(KUL-SHA)的航班

从吉隆坡到上海机票优惠

 1. 吉隆坡 (KUL)上海 (SHA)

  往返航班
  KUL-SHA

  15/02/2020

  SHA-KUL

  22/02/2020

  MYR1,140
  此航班3小时前被搜索过
 2. 吉隆坡 (KUL)上海 (SHA)

  往返航班
  KUL-SHA

  15/02/2020

  SHA-KUL

  23/02/2020

  MYR1,140
  此航班3小时前被搜索过
 3. 吉隆坡 (KUL)上海 (SHA)

  往返航班
  KUL-SHA

  25/04/2020

  SHA-KUL

  02/05/2020

  MYR1,140
  此航班1前被搜索过

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从吉隆坡到上海(KUL-SHA)的航班