Select journey type

输入文字选择舱位及乘客类型

从深圳到西雅图(SZX-SEA)的航班

从深圳到西雅图的热门航班

 1. SZX-SEA

  深圳西雅图

  07/06/2019-

  19/07/2019

  CNY 2,500

  往返航班

 2. SZX-SEA

  深圳西雅图

  07/06/2019-

  22/07/2019

  CNY 5,089

  往返航班

 3. SZX-SEA

  深圳西雅图

  20/06/2019-

  13/09/2019

  CNY 5,139

  往返航班

 4. SZX-SEA

  深圳西雅图

  16/07/2019-

  21/08/2019

  CNY 7,289

  往返航班

 5. SZX-SEA

  深圳西雅图

  15/07/2019-

  21/08/2019

  CNY 7,289

  往返航班

 6. SZX-SEA

  深圳西雅图

  12/07/2019-

  21/08/2019

  CNY 7,289

  往返航班

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从深圳到西雅图(SZX-SEA)的航班

西雅图的天气

星期日 ,
14°C 19/05/2019
星期一 ,
20°C 20/05/2019
星期二 ,
21°C 21/05/2019
星期三 ,
25°C 22/05/2019
星期四 ,
28°C 23/05/2019
星期五 ,
18°C 24/05/2019
星期六 ,
17°C 25/05/2019
版权所有: OpenWeatherMap.org