Select journey type

输入文字选择舱位及乘客类型

从杭州到亚庇(HGH-BKI)的航班

从杭州到亚庇机票优惠

 1. 杭州 (HGH)亚庇 (BKI)

  往返航班
  HGH - BKI

  24/08/2019

  BKI - HGH

  29/08/2019

  CNY 1,889

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从杭州到亚庇(HGH-BKI)的航班

亚庇的天气

星期四 ,
31°C 23/05/2019
星期五 ,
30°C 24/05/2019
星期六 ,
30°C 25/05/2019
星期日 ,
30°C 26/05/2019
星期一 ,
31°C 27/05/2019
星期二 ,
31°C 28/05/2019
星期三 ,
31°C 29/05/2019
版权所有: OpenWeatherMap.org