Select journey type

输入文字选择舱位及乘客类型

从中国到日本的航班

从中国到日本优惠机票价格

 1. FOC-NRT

  福州东京

  02/07/2019-

  23/08/2019

  CNY 4,774

  往返航班

 2. XMN-NRT

  厦门东京

  13/06/2019-

  20/06/2019

  CNY 2,874

  往返航班

 3. HGH-KIX

  杭州大阪

  27/06/2019-

  07/07/2019

  CNY 3,150

  往返航班

 4. XMN-KIX

  厦门大阪

  01/07/2019-

  06/07/2019

  CNY 4,351

  往返航班

 5. PEK-NRT

  北京东京

  31/05/2019-

  05/06/2019

  CNY 2,474

  往返航班

 6. SHA-KIX

  上海大阪

  19/06/2019-

  26/06/2019

  CNY 2,201

  往返航班

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从中国到日本的航班

从中国到日本特价机票

 1. 福州 (FOC)东京 (NRT)

  往返航班
  FOC - NRT

  17/11/2019

  NRT - FOC

  26/11/2019

  CNY 2,400
 2. 杭州 (HGH)大阪 (KIX)

  往返航班
  HGH - KIX

  16/09/2019

  KIX - HGH

  27/09/2019

  CNY 3,051
 3. 重庆 (CKG)大阪 (KIX)

  往返航班
  CKG - KIX

  21/01/2020

  KIX - CKG

  30/01/2020

  CNY 2,701
 4. 上海 (SHA)大阪 (KIX)

  往返航班
  SHA - KIX

  23/01/2020

  KIX - SHA

  27/01/2020

  CNY 1,500
 5. 武汉 (WUH)大阪 (KIX)

  往返航班
  WUH - KIX

  01/09/2019

  KIX - WUH

  08/09/2019

  CNY 2,401

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。