Select journey type

输入文字选择舱位及乘客类型

从温哥华到厦门(YVR-XMN)的航班

从温哥华到厦门的热门航班

 1. YVR-XMN

  温哥华厦门

  10/06/2019-

  15/06/2019

  CAD 1,404

  往返航班

 2. YVR-XMN

  温哥华厦门

  10/06/2019-

  17/06/2019

  CAD 1,404

  往返航班

 3. YVR-XMN

  温哥华厦门

  11/06/2019-

  17/06/2019

  CAD 1,404

  往返航班

 4. YVR-XMN

  温哥华厦门

  21/06/2019-

  27/06/2019

  CAD 1,426

  往返航班

 5. YVR-XMN

  温哥华厦门

  05/07/2019-

  01/08/2019

  CAD 1,517

  往返航班

 6. YVR-XMN

  温哥华厦门

  07/07/2019-

  12/08/2019

  CAD 1,650

  往返航班

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从温哥华到厦门机票优惠

 1. 温哥华 (YVR)厦门 (XMN)

  往返航班
  YVR - XMN

  03/11/2019

  XMN - YVR

  16/11/2019

  CAD 809
 2. 温哥华 (YVR)厦门 (XMN)

  往返航班
  YVR - XMN

  04/10/2019

  XMN - YVR

  17/10/2019

  CAD 857
 3. 温哥华 (YVR)厦门 (XMN)

  往返航班
  YVR - XMN

  20/09/2019

  XMN - YVR

  30/09/2019

  CAD 857
 4. 温哥华 (YVR)厦门 (XMN)

  往返航班
  YVR - XMN

  11/10/2019

  XMN - YVR

  01/02/2020

  CAD 937
 5. 温哥华 (YVR)厦门 (XMN)

  往返航班
  YVR - XMN

  03/10/2019

  XMN - YVR

  10/10/2019

  CAD 1,401
 6. 温哥华 (YVR)厦门 (XMN)

  往返航班
  YVR - XMN

  09/10/2019

  XMN - YVR

  01/02/2020

  CAD 1,504
 7. 温哥华 (YVR)厦门 (XMN)

  往返航班
  YVR - XMN

  11/10/2019

  XMN - YVR

  26/10/2019

  CAD 3,544

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从温哥华到厦门(YVR-XMN)的航班

厦门的天气

星期三 ,
21°C 22/05/2019
星期四 ,
26°C 23/05/2019
星期五 ,
28°C 24/05/2019
星期六 ,
27°C 25/05/2019
星期日 ,
29°C 26/05/2019
星期一 ,
29°C 27/05/2019
星期二 ,
22°C 28/05/2019
版权所有: OpenWeatherMap.org