Select journey type

输入文字选择舱位及乘客类型

从澳大利亚到中国的航班

从澳大利亚到中国优惠机票价格

 1. MEL-XMN

  墨尔本厦门

  26/05/2019-

  04/07/2019

  AUD 904

  往返航班

 2. SYD-XMN

  悉尼厦门

  26/05/2019-

  05/06/2019

  AUD 853

  往返航班

 3. SYD-PEK

  悉尼北京

  04/07/2019-

  14/07/2019

  AUD 701

  往返航班

 4. SYD-SHE

  悉尼沈阳

  23/06/2019-

  03/07/2019

  AUD 772

  往返航班

 5. SYD-SHA

  悉尼上海

  25/06/2019-

  16/07/2019

  AUD 711

  往返航班

 6. MEL-CGO

  墨尔本郑州

  20/06/2019-

  18/07/2019

  AUD 1,810

  往返航班

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从澳大利亚到中国的航班

从澳大利亚到中国特价机票

 1. 墨尔本 (MEL)北京 (PEK)

  往返航班
  MEL - PEK

  01/12/2019

  PEK - MEL

  15/12/2019

  AUD 629
 2. 墨尔本 (MEL)济南 (TNA)

  往返航班
  MEL - TNA

  02/09/2019

  TNA - MEL

  17/09/2019

  AUD 458

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。