Select journey type

输入文字选择舱位及乘客类型

从墨尔本到厦门(MEL-XMN)的航班

从墨尔本到厦门的热门航班

 1. MEL-XMN

  墨尔本厦门

  31/05/2019-

  13/06/2019

  AUD 730

  往返航班

 2. MEL-XMN

  墨尔本厦门

  09/08/2019-

  25/08/2019

  AUD 730

  往返航班

 3. MEL-XMN

  墨尔本厦门

  03/06/2019-

  23/06/2019

  AUD 731

  往返航班

 4. MEL-XMN

  墨尔本厦门

  03/06/2019-

  22/06/2019

  AUD 731

  往返航班

 5. MEL-XMN

  墨尔本厦门

  03/06/2019-

  11/06/2019

  AUD 731

  往返航班

 6. MEL-XMN

  墨尔本厦门

  31/05/2019-

  08/06/2019

  AUD 731

  往返航班

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从墨尔本到厦门机票优惠

 1. 墨尔本 (MEL)厦门 (XMN)

  往返航班
  MEL - XMN

  30/09/2019

  XMN - MEL

  12/10/2019

  AUD 731
 2. 墨尔本 (MEL)厦门 (XMN)

  往返航班
  MEL - XMN

  02/10/2019

  XMN - MEL

  12/10/2019

  AUD 731
 3. 墨尔本 (MEL)厦门 (XMN)

  往返航班
  MEL - XMN

  13/09/2019

  XMN - MEL

  13/10/2019

  AUD 731

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从墨尔本到厦门(MEL-XMN)的航班

厦门的天气

星期四 ,
25°C 23/05/2019
星期五 ,
28°C 24/05/2019
星期六 ,
29°C 25/05/2019
星期日 ,
29°C 26/05/2019
星期一 ,
30°C 27/05/2019
星期二 ,
22°C 28/05/2019
星期三 ,
26°C 29/05/2019
版权所有: OpenWeatherMap.org