Select journey type

输入文字选择舱位及乘客类型

从墨尔本到厦门(MEL-XMN)的航班

从墨尔本到厦门的热门航班

 1. MEL-XMN

  墨尔本厦门

  02/09/2019-

  15/09/2019

  AUD725

  往返航班

 2. MEL-XMN

  墨尔本厦门

  02/09/2019-

  14/09/2019

  AUD725

  往返航班

 3. MEL-XMN

  墨尔本厦门

  02/09/2019-

  17/09/2019

  AUD725

  往返航班

 4. MEL-XMN

  墨尔本厦门

  29/07/2019-

  11/08/2019

  AUD850

  往返航班

 5. MEL-XMN

  墨尔本厦门

  28/07/2019-

  11/08/2019

  AUD850

  往返航班

 6. MEL-XMN

  墨尔本厦门

  30/08/2019-

  15/09/2019

  AUD1,330

  往返航班

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从墨尔本到厦门机票优惠

 1. 墨尔本 (MEL)厦门 (XMN)

  往返航班
  MEL-XMN

  20/04/2020

  MEL-XMN

  10/05/2020

  AUD925
 2. 墨尔本 (MEL)厦门 (XMN)

  往返航班
  MEL-XMN

  20/01/2020

  MEL-XMN

  28/01/2020

  AUD1,325
 3. 墨尔本 (MEL)厦门 (XMN)

  往返航班
  MEL-XMN

  06/12/2019

  MEL-XMN

  30/01/2020

  AUD1,525

*过去48小时的最优惠航班,可能有差价。额外的行李费或者服务费可能适用。其他适用条件可能用于此航班。

从墨尔本到厦门(MEL-XMN)的航班

厦门的天气

星期一 ,
27°C 22/07/2019
星期二 ,
30°C 23/07/2019
星期三 ,
30°C 24/07/2019
星期四 ,
31°C 25/07/2019
星期五 ,
30°C 26/07/2019
星期六 ,
30°C 27/07/2019
星期日 ,
31°C 28/07/2019
版权所有: OpenWeatherMap.org